Welcome / Croeso

Every October throughout the UK, Black History Month celebrates the achievements and contributions of Black people to the development of British society, technology, economy and arts & culture.

 

Year on year Black History Month is proving to be one of the most engaging, lively and welcoming events in Wales’ cultural calendar. It serves both as an educational project and an entertaining experience for those interested in and inspired by African and Caribbean Heritage and the Welsh connection.

Black History Month Wales’ unique flavour draws on a wealth of historic and current connections – explored through a host of activities for families, children and people of all ages, backgrounds and abilities.

Click here to see Black History Month 2015 Press Release- Wales Celebrate it’s Great Black Women
Merched Du Rhagorol – Ddoe a Deddiw Arddangos – Great Black Women – Past & Present Showcase 24th Oct 2015 , 11.30am-7.30pm 

 

Bob mis Hydref mae Mis Hanes Pobl Dduon yn dathlu’r hyn mae pobl dduon wedi’I gyflawni a’i gyfrannu I ddatblygiad cymdeithas, technoleg, economi, celfyddydau a diwylliant Prydain.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn un o’r digwyddiadau mwyaf bywiog, croesawgar ac arbennig yng nghalendr diwylliannol Cymru bob blwyddyn. Mae’n brosiect addysgol yn ogystal â bod yn ddiddanwch pur i unrhyw un sydd â diddordeb yn nhreftadaeth Affricanaidd a Charibïaidd a’r cysylltiad Cymreig.

Mae cyfoeth o gysylltiadau hanesyddol a chyfoes yn rhoi blas unigryw i Fis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru – dewch i fod yn rhan o’r dathlu; yn blant, teuluoedd a phobl o bob oed, gallu a chefndir.

Be Sociable, Share!